Clàssica Comunitat Valenciana 1969 (1.1)© Wijnreder Media