Gran Premio Sportivi di Poggiana (1.2U)

101  Ishigami, Masahiro 21
102  Matsuda, Shoi 19
103  Watanabe, Ayumu 21
104  Oda, Hijri 20
105  Omachi, Kento 21


© Wijnreder Media