Oita Urban Classic (1.2)

161  Matsuki, Kenji 39
162  Sato, Shinya 41
163  Takei, Yu 28
164  Matsuda, Masakazu 26
165  Maehara, Naoyuki 18


© Wijnreder Media