Tour de Okinawa (1.2)

101  Ho, Burr 27
102  Ng, Pak Hang 20
103  Lai, Chun Kin 21
104  Ho, Kwun Hei 19
105  Choi, Kwan Lok 20
121  Domi, Yuta 18
122  Baba, Shinya 19
123  Nakamura, Keisuke 21
124  Narumi, Taisei 20
125  Koyata, Takato 18


© Wijnreder Media