Tour of Eftalia Hotels & Velo Alanya (2.2)

Favorites  (based on results and thereby collected WM points in the 365 days prior to the start of the race)

#  Rider  Team WM points W GC PC MC SC YC
1  Solovei, Ganna  Ukraine 318
1 - - - - -
2  Zabelinskaya, Olga  Velo Alanya Cycling Team 306
- - - - - -
3  Saifutdinova, Natalya  Kazakhstan 141
- - - - - -
4  Riabchenko, Tatiana  Doltcini-Van Eyck Sport.. 136
- - - - - -
5  Inghelbrecht, Sarah  Doltcini-Van Eyck Sport.. 86
- - - - - -
6  Druyts, Kelly  Doltcini-Van Eyck Sport.. 69
- - - - - -
7  Shekel, Olha  Ukraine 58
- - - - - -
8  Naskovich, Taisa  Minsk Cycling Club 40
- - - - - -
9  Pavlukhina, Olena  Velo Alanya Cycling Team 32
- - - - - -
"  Kononenko, Valeriya  Ukraine 32
- - - - - -
11  Iskakova, Amiliya  Kazakhstan 24
- - - - - -
12  Shapira, Omer  Israel 16
- - - - - -
"  Novolodskaya, Maria  Velo Alanya Cycling Team 16
- - - - - -
14  Savenka, Ina  Minsk Cycling Club 14
- - - - - -
15  Tserah, Hanna  Minsk Cycling Club 12
- - - - - -
"  Umutzhanova, Makhabbat  Kazakhstan 12
- - - - - -
17  Nahirna, Anna  Ukraine 6
- - - - - -
18  Potapova, Faina  Kazakhstan 4
- - - - - -
19  Sicot, Marion  Doltcini-Van Eyck Sport.. 3
- - - - - -
20  Sharga, Elena  Ukraine 1
- - - - - -
"  Kuchynskaya, Maryna  Minsk Cycling Club 1
- - - - - -
22  Perekitko, Karolina  Velo Alanya Cycling Team -
- - - - - -
"  Borochoviz, Noa  Israel -
- - - - - -
"  Markus, Kelly  Doltcini-Van Eyck Sport.. -
- - - - - -
"  Phang, Grace  Al Asayl Cycling Team -
- - - - - -
"  Braginets, Veronika  KZO Women Cycling Team -
- - - - - -
"  Myrxina, Veronika  KZO Women Cycling Team -
- - - - - -
"  Anoshina, Ekaterina  Velo Alanya Cycling Team -
- - - - - -
"  Gez, Avital  Israel -
- - - - - -
"  Demidova, Olena  Eftalia Hotels Women Team -
- - - - - -
"  Baymetova, Renata  Al Asayl Cycling Team -
- - - - - -
"  Vysotska, Yevgeniya  Kiev Mix Women Team -
- - - - - -
"  Biran, Shira  Israel -
- - - - - -
"  Pastarnak, Viktorriya  Kazakhstan -
- - - - - -
"  Sanakbayeva, Zhanerke  KZO Women Cycling Team -
- - - - - -
"  Geneleva, Tatyana  Kazakhstan -
- - - - - -
"  Christoforou, Antri  Kiev Mix Women Team -
- - - - - -
"  Moran, Amit  Israel -
- - - - - -
"  Druyts, Demmy  Doltcini-Van Eyck Sport.. -
- - - - - -
#  Rider  Team WM points W GC PC MC SC YC
1  Solovei, Ganna  Ukraine 80
- - - - - -
2  Zabelinskaya, Olga  Velo Alanya Cycling Team 50
- - - - - -
3  Pavlukhina, Olena  Velo Alanya Cycling Team 16
- - - - - -
#  Rider  Team WM points W GC PC MC SC YC
1  Solovei, Ganna  Ukraine 51
- - - - - -
#  Rider  Team WM points W GC PC MC SC YC
1  Riabchenko, Tatiana  Doltcini-Van Eyck Sport.. 110
- - - - - -
2  Solovei, Ganna  Ukraine 107
- - - - - -
3  Pavlukhina, Olena  Velo Alanya Cycling Team 8
- - - - - -
4  Saifutdinova, Natalya  Kazakhstan 6
- - - - - -
5  Sicot, Marion  Doltcini-Van Eyck Sport.. 3
- - - - - -
#  Rider  Team WM points W GC PC MC SC YC
1  Saifutdinova, Natalya  Kazakhstan 135
- - - - - -
2  Druyts, Kelly  Doltcini-Van Eyck Sport.. 40
- - - - - -
3  Inghelbrecht, Sarah  Doltcini-Van Eyck Sport.. 22
- - - - - -
4  Potapova, Faina  Kazakhstan 4
- - - - - -
5  Umutzhanova, Makhabbat  Kazakhstan 2
- - - - - -
#  Rider  Team WM points W GC PC MC SC YC
1  Zabelinskaya, Olga  Velo Alanya Cycling Team 122
- - - - - -
2  Solovei, Ganna  Ukraine 26
- - - - - -
3  Novolodskaya, Maria  Velo Alanya Cycling Team 16
- - - - - -
4  Shekel, Olha  Ukraine 10
- - - - - -
5  Pavlukhina, Olena  Velo Alanya Cycling Team 8
- - - - - -
6  Riabchenko, Tatiana  Doltcini-Van Eyck Sport.. 6
- - - - - -
7  Druyts, Kelly  Doltcini-Van Eyck Sport.. 1
- - - - - -
#  Rider  Team WM points W GC PC MC SC YC
1  Zabelinskaya, Olga  Velo Alanya Cycling Team 134
- - - - - -
2  Inghelbrecht, Sarah  Doltcini-Van Eyck Sport.. 64
- - - - - -
3  Solovei, Ganna  Ukraine 54
1 - - - - -
4  Shekel, Olha  Ukraine 48
- - - - - -
5  Naskovich, Taisa  Minsk Cycling Club 40
- - - - - -
6  Kononenko, Valeriya  Ukraine 32
- - - - - -
7  Druyts, Kelly  Doltcini-Van Eyck Sport.. 28
- - - - - -
8  Iskakova, Amiliya  Kazakhstan 24
- - - - - -
9  Riabchenko, Tatiana  Doltcini-Van Eyck Sport.. 20
- - - - - -
10  Shapira, Omer  Israel 16
- - - - - -
11  Savenka, Ina  Minsk Cycling Club 14
- - - - - -
12  Tserah, Hanna  Minsk Cycling Club 12
- - - - - -
13  Umutzhanova, Makhabbat  Kazakhstan 10
- - - - - -
14  Nahirna, Anna  Ukraine 6
- - - - - -
15  Sharga, Elena  Ukraine 1
- - - - - -
"  Kuchynskaya, Maryna  Minsk Cycling Club 1
- - - - - -


© Wijnreder Media