Tour of Oman (2.HC)

101  Beppu, Fumiyuki 29
102  Bewley, Sam 25
103  Cooke, Baden 34
104  Goss, Matthew 26
105  Impey, Daryl 28
106  Keukeleire, Jens 24
107  Lancaster, Brett 33
108  Mouris, Jens 32
171  Hatanaka, Yusuke 27
172  Kinoshita, Tomohiro 21
173  Mori, Kazuhiro 30
174  Nishitani, Taiji 32
175  Sano, Junya 31
176  Suzuki, Yuzuru 27
177  Uchima, Kohei 24


© Wijnreder Media