Route

 2 August 2022
 Profile  Flat stage
 Start  -
 Finish  Balong
 Distance  117.0 km  (72.7 mi)
 Speed  -

Classifications

 Race jerseys after stage 7

Results

Race
#  Rider Age  Team Time Bonus
1 42  Niu, Yikui 28  Li Ning Star - - - -
2 91  Peng, Xin 22  Gansu - - - -
3 93  Qiang, Shuhua 22  Gansu - - - -
4 13  Huang, Guoqing 19  The Hurricane & Thun.. - - - -
5 2  Wang, Jiancai 27  Tianyoude Hotel Cycling .. - - - -
#  Team Time Sum #  Rider Age Time
#  Rider Age  Team Time Difference Rank +/-
#  Rider Age  Team Points Difference Rank +/-
#  Rider Age  Team Points Difference Rank +/-
#  Rider Age  Team Points Difference Rank +/-
#  Rider Age  Team Time Difference Rank +/-
#  Team Time Difference Rank +/-


© Wijnreder Media