Tour of Quanzhou Bay (2.2)

111  Zhu, Yi 22
112  Yao, Chengwei 23
113  Zhi, Tianxiang 20
114  Wang, Lizhen 20
115  Deng, Penghai 21
116  Li, Jinsong 22
121  Qi, Junshan 23
122  Song, Mingliang 23
123  Sun, Yupeng 21
124  Li, Bo 21
125  Cai, Xin 20
126  Qiang, Shuhua 19


© Wijnreder Media