Dani Viejo

Games  (performance of this rider in our cycling games)

Date Class  Race Team Stars % PC MC GC Pts
21-08 ME 2.1  Tour du Limousin EUS 1.4 - - - -
15-08 ME 2.HC  Arctic Race of Norway EUS 2.1 8 - - 8
19-06 ME 2.1  ZLM Tour EUS 3.1 31 - - 31
14-05 ME 2.HC  4 Jours de Dunkerque EUS 0.0 - - - -
16-04 ME 2.UWT  Tour of Turkey EUS 0.0 19 - - 19
16-02 ME 2.HC  Tour of Oman EUS 0.7 18 - - 18


© Wijnreder Media