Nawuti Liphongyu

Classifications

Date Class  Race  Team GC PC MC SC YC
31-05 ME 2.2  Tour de Kumano 142  Thailand 23 - - - -
06-04 ME 2.2  Tour of Thailand 173  Thailand 81 - - - -
26-03 ME 2.1  Tour de Taiwan 193  Thailand 43 - - - -


© Wijnreder Media