Vino - Astana Motors (VAM)

Riders

 Rider UCI code Age Height Pro  Strength
 Astafyev, Stepan KAZ 1994-01-27 25
 Sprinter
 Brussenskiy, Gleb KAZ 2000-04-18 19 2021
 Sprinter
 Burnashov, Denis KAZ 2001-04-16 18
 Rider
 Chzhan, Igor KAZ 1999-10-02 20
 All-rounder (Puncheur)
 Fedorov, Yevgeniy KAZ 2000-02-16 19 2021
 Puncheur
 Marukhin, Daniil KAZ 1999-02-13 20
 All-rounder (Puncheur)
 Nikitin, Matvey KAZ 1992-07-02 27
 Sprinter
 Ovsyannikov, Alexandr KAZ 1997-05-30 22
 Puncheur
 Pronskiy, Daniil KAZ 2000-06-04 19
 All-rounder (Puncheur)
 Semenov, Alexandr KAZ 1999-05-08 20
 Puncheur
 Shtein, Grigoriy KAZ 1996-03-06 23
 Sprinter
 Shtein, Iogan KAZ 1999-06-02 20
 Puncheur
 Ulysbayev, Dinmukhammed KAZ 1998-07-21 21
 All-rounder (Puncheur)


© Wijnreder Media