Hengxiang Cycling Team (HEN)

Riders

 Rider UCI code Age Height Pro  Strength
 Chen, Mingrun CHN 1996-08-17 23
 Puncheur
 Gui, Tengda CHN 1998-11-24 21
 Rider
 Han, Jiajun CHN 1999-11-05 20
 Rider
 Jiang, He CHN 1999-11-08 20
 Puncheur
 Liu, Jianpeng CHN 1993-03-12 26
 All-rounder (Sprinter)
 Lyu, Xianjing CHN 1998-02-02 21
 All-rounder (Climber)
 Ma, Guangtong CHN 1995-05-05 24
 Sprinter
 Ma, Xinyang CHN 2001-01-15 18
 Rider
 Miao, Chengshuo CHN 2000-08-23 19
 Sprinter
 Teng, Geng CHN 1999-02-13 20
 Rider
 Vosekalns, Andris LAT 1992-06-26 27
 Sprinter
 Wang, Juanyong CHN 2000-04-11 19
 Puncheur
 Wang, Meiyin CHN 1988-12-26 31
 All-rounder (Sprinter)
 Yan, Meng CHN 1995-04-11 24
 Rider
 Zhang, Zheng CHN 1995-02-01 24
 Sprinter


© Wijnreder Media